Typ
ISSN, jednowymiarowy kod kreskowy typu 4W, w którym występują paski o czterech różnych szerokościach.

Kodowane znaki: cyfry 0-9, '-', 'X'. Długość kodu: zmienna (9, 11, 13 (11+2), 16 (11+5)).

Opis
Kod kreskowy ISSN to kod EAN-13, który koduje pierwsze siedem cyfr ISSN (cyfra sumy kontrolnej nie jest kodowana). Te cyfry są poprzedzone przez specjalny kod państwa (977), po którym następuje dwucyfrowy kod ceny. Całkowity 8-cyfrowy ISSN jest zwykle drukowany jako HRT wraz z symbolem kodu jako dodatek tekstu, który może pokazywać trzynaście cyfr aktualnie zakodowanych przez symbol EAN-13.